Curs Sef serviciu voluntar/privat pentru situatii de urgenta

Cod COR 541901, autorizatia seria IF, nr. 437/08.05.2017, durata 122 ore

Competente dobandite:

  • instruirea personalului serviciului şi a altor categorii de personal
  • planificarea activităţilor preventive şi de control privind respectarea normelor de prevenire a situaţiilor de urgenţă
  • stabilirea procedurilor si tehnicilor de intervenţie în situaţii de urgenţă
  • analizarea situaţiei la locul evenimentului
  • coordonarea activităţilor in situaţii de urgenţă
  • elaborarea documentelor specifice serviciului voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă
  • gestionarea patrimoniului serviciului voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă.

Documente necesare inscriere curs: copie xerox dupa: C.I, certificat de nastere, certificat de casatorie (persoanele de sex feminin), act studii; adeverinta medicala- clinic sanatos/apt curs).