Tehnician pentru instalatii si sisteme de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu - COR 724105

Programul de pregatire aferent cursului este avizat de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, in calitate de autoritate de reglementare in domeniu si este intocmit pe baza standardului ocupational specific ocupatiilor, recunoscut si aprobat la nivel national.

CONDITII DE PARTICIPARE
- absolvent de liceu cu diploma de bacalaureat

DOSARUL DE INSCRIERE
- copie buletin/carte de identitate
- copie diploma de bacalaureat
- copie certificat de casatorie (unde este cazul)

TIPUL SI DURATA: curs de perfectionare/60 de ore

COMPETENTE obtinute conform STANDARDULUI OCUPATIONAL
- Organizarea activităii de instalare a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare în caz de incendiu
- Instalarea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare în caz de incendiu
- Punerea în functiune a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare în caz de incendiu
- Efectuarea verificării curente de stare a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare în caz de incendiu
- Asigurarea mentenantei sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare în caz de incendiu

Programul de formare profesionala se finalizeaza cu examen, urmat de eliberarea certificatului de absolvire insotit de suplimentul descriptiv, care contine competentele profesionale enumerate mai sus.
Participantilor la programul de formare profesionala li se asigura conditii optime de desfasurare a pregatirii teoretice si practice si li se asigura, in format electronic, suportul de curs, legislatia incidenta domeniului de referinta si materiale tipizate utilizate in practica.

TARIFUL: 900 ron

Conform prevederilor Codului Muncii si O.G. nr. 129/2000, republicata, activitatile de formare profesionala a adultilor sunt scutite de plata TVA.
La solicitare expresa si pentru un număr minim de 20 de participanti, acest curs poate fi organizat in orice localitate a tarii, sub conditia indeplinirii cerinţelor legale privind spatiile necesare pentru desfasurarea pregatirii.